Hoe onderscheidt u zich als Human Interaction wordt vervangen door Digital Services? Doe mee op 17 september 2020

Noventum neemt deel aan het Acorel Business-evenement. Kernvraag: Hoe gebruik je klantbeleving in een digitale wereld en val je op?

Technologische innovaties zijn snel doorgedrongen in ons gedrag en onze manier van werken. Het resultaat is een enorme boost voor onze hedendaagse belevingseconomie (zoals Pine & Gilmore in 1999 zo overtuigend omschreef). Waar we voorheen focusten op effici├źntie en tevredenheid, is het belang van klantbeleving enorm gegroeid. In de wereld van morgen is een betrouwbare, ge├»ntegreerde en zorgzame Customer Experience dan ook de norm.

Onderwerpen die tijdens het evenement aan bod kwamen:

  • Van operational excellence tot customer excellence
  • De kracht van het synergetische effect waar bedrijven de komende 10 jaar naar streven: customer excellence
  • Structurele inkomensgroei door mensgerichte klantbeleving 

Bent u een beslisser in consumentenproducten, groothandel of professionele dienstverlening? Schrijf je dan vandaag in voor ons Customer Experience event op 17 september 2020 en laat je als gast verrassen met een interessante ervaring. Het doel van dit evenement is om u te helpen bij het nemen van strategische beslissingen, nu en in de toekomst. Het is ook een goed moment om te netwerken met collega's uit de branche.

 

Meld je nu aan!

 

*We zijn ons ervan bewust dat COVID-19 mogelijk zorgen met zich meebrengt voor je bezoek aan ons event. Wij zijn als bedrijf uiterst zorgvuldig en hebben alle maatregelen getroffen voor een veilig bezoek volgens de richtlijnen van het RIVM. Voel je je toch niet comfortabel bij een bezoek aan ons event dan kun je het event ook digitaal op afstand volgen via de live stream. Je kunt dat hierboven aangeven bij inschrijving!

 

English Version:

Noventum participates in the Acorel Business event. Key-question: How to use customer experience in a digital world & stand out?

Technological innovations have permeated our behavior and our way of working at a rapid pace. A tremendous boost to our contemporary experience economy (as Pine & Gilmore so compellingly described in 1999) is a result of this. Where we previously focused mainly on efficiency and satisfaction, today the importance of customer experience has grown enormously. In the world of tomorrow, a reliable, integrated, and caring Customer Experience is therefore the norm.

Topics that will be discussed during the event:

  • From operational excellence to customer excellence
  • The power of the synergetic effect that companies will strive for over the next 10 years: customer excellence.
  • Structural income growth through people-oriented customer experience

Are you a decision maker in the consumer products, wholesale distribution or professional services industry? Then register today for our Customer Experience event on September 17, 2020 and let yourself be surprised as our guest with an interesting experience. The purpose of this event is to help you make strategic decisions now and in the future. It is also a good time to network with industry colleagues.

Language: Dutch

 

Register Now!

 

* We are aware that COVID-19 may be a concern for your visit to our event. As a company, we are extremely careful and have taken all measures for a safe visit according to the guidelines of the RIVM. If you do not feel comfortable visiting our event, you can also follow the event digitally remotely via the live stream. You can indicate this above when registering!Consulting
Noventum helps you to get understanding of your Service Business, provides you with best practices, and to deploy your transformation process to generate profitable growth